ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้พิพากษาสมทบ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้พิพากษาสมทบ
เมื่อวันที่  25 กันยายน 2561  นายณรงค์  สมานเดชา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะผู้พิพากษาสมทบ เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เสียสละและสร้างคุณประโยชน์แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีเสมอมา โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาล เข้าร่วมพิธีดังกล่าว