ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “ฝึกอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันสาธารณภัย”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ  “ฝึกอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันสาธารณภัย”
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี โดยนายณรงค์  สมานเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “ฝึกอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันสาธารณภัย” ณ บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย โดยวิทยากรจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปัตตานี และมีการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการเผชิญเหตุเพลิงไหม้และเคลื่อนย้ายบุคลากรและทรัพย์สิน โดยมีผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาล และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้