ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

โครงการ “สร้างอาชีพให้เด็กไทย เพื่ออนาคตที่สดใส ห่างไกลยาเสพติด”

โครงการ “สร้างอาชีพให้เด็กไทย เพื่ออนาคตที่สดใส ห่างไกลยาเสพติด”
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์  สมานเดชา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  มอบหมายให้นางสาวภูษิตา หล้าหลี  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เป็นประธานปิดโครงการ “สร้างอาชีพให้เด็กไทย เพื่ออนาคตที่สดใส ห่างไกล่ยาเสพติด” หลักสูตร “ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น” ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี    การจัดโครงการนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีและวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีวิชาชีพติดตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป..