ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
          เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี โดยนายณรงค์  สมานเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย  ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าที่ศาล  เจ้าพนักงานตำรวจประจำศาล  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาดประจำศาล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาลและพื้นที่โดยรอบอาคารศาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...