ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ ”บริจาคโลหิต เนื่องในวันรพี ๒๕๖๑”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ ”บริจาคโลหิต เนื่องในวันรพี ๒๕๖๑”
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายณรงค์  สมานเดชา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาล ร่วมโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อเป็นการร่วมแสดงกตเวทิตาคุณต่อพระองค์ท่าน ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี และนำโลหิตที่ได้รับไปมอบเพื่อในการช่วยเหลือผู้ป่วยตามแนวทางของโรงพยาบาลจังหวัดปัตตานีและกาชาดจังหวัดปัตตานีต่อไป