ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสในโอกาสมาศึกษาดูงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสในโอกาสมาศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์  สมานเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาล ให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ในโอกาสมาศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี