ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ๒๕๖๑”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ๒๕๖๑”
           เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  จัดโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑” โดยมีนายณรงค์  สมานเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนางสาวภูษิตา  หล้าหลี พร้อมด้วยนายอัจฉ ณ สุรินทร์ ผู้พิพากษา ร่วมอธิบายให้ความรู้ประกอบการแข่งขัน ทั้งนี้ในการจัดการแข่งขันมีสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานีส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน ๑๕ โรงเรียน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา, รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล