ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายณรงค์  สมานเดชา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวขนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ปัตตานีและสตูล ณ โรงแรมบี. พี. สมิหลาบีช สงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายชาติชาย  โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี..