ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี มอบเงินและสิ่งของให้แก่เยาวชนในสถานพินิจฯ ปัตตานี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี มอบเงินและสิ่งของให้แก่เยาวชนในสถานพินิจฯ ปัตตานี
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์  สมานเดชา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมมอบเงินและสิ่งของให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนในช่วงการถือศีลอด พร้อมกับให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนของเยาวชนในเดือนรอมฎอน