ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี มอบอินทผาลัมให้แก่เจ้าหน้าที่ศาล

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี มอบอินทผาลัมให้แก่เจ้าหน้าที่ศาล
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์  สมานเดชา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี มอบอินทผาลัมให้แก่เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน เพื่อใช้สำหรับละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของศาลที่นับถือศาสนาอิสลามในการถือศีลอด..