ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  นายณรงค์  สมานเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอัจฉ  ณ สุรินทร์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาล  ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี