ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เดินทางเข้าพบประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เดินทางเข้าพบประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑  นายณรงค์  สมานเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เดินทางเข้าพบนายแวดือราแม  มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งใหม่