ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายเสกสรร ชาญวิธะเสนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ๑๒ สิงหาคม 2560 ภาคเช้า เวลา 06.30 นาฬิกา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี และเวลา 9.00 นาฬิกา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ภาคค่ำ นายเสกสรร  ชาญวิธะเสนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายเป็นเครื่องราชสักการะและจุดเทียนพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี...