ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  ณ บริเวณลานรพีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี โดยมีนายเสกสรร  ชาญวิธะเสนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี และมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบและบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีลงนามถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน