ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี 2560”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี 2560”
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  จัดโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560” โดยมีนายเสกสรร  ชาญวิธะเสนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนางอังคนา  ฉันทจิตต์ พร้อมด้วยนายอัจฉ ณ สุรินทร์ ผู้พิพากษา ร่วมอธิบายให้ความรู้ประกอบการแข่งขัน ทั้งนี้ในการจัดการแข่งขันมีสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานีส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา, รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่  โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์