ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี โดยนายเสกสรร  ชาญวิธะเสนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมกับศาลจังหวัดปัตตานีและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐  โดยช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาและวางพวงมาลา เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ณ ศาลจังหวัดปัตตานี