ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันรพี 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันรพี 2560
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายเสกสรร ชาญวิธะเสนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการศาล ร่วมโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อเป็นการร่วมแสดงกตเวทิตาคุณต่อพระองค์ท่าน ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี และนำโลหิตที่ได้รับไปมอบเพื่อในการช่วยเหลือผู้ป่วยตามแนวทางของโรงพยาบาลจังหวัดปัตตานีและกาชาดจังหวัดปัตตานีต่อไป