ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับนักเรียนศึกษาดูงานศาล

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับนักเรียนศึกษาดูงานศาล
       เมื่อวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นายเสกสรร  ชาญวิธะเสนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี   พร้อมด้วยนายกบิลพล  แตงผลดก ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ  ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จำนวน 81 คน ในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานและกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ในโครงการ “เรียนรู้กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน” โดยมีการบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชน พร้อมทั้งชมการพิจารณาคดี ณ ห้องพิจารณาคดีของศาล