ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
คู่มือ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 1. การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว(หน้า)
 2. การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว(หลัง)
 3. การปล่อยตัวชั่วคราวภาษามลายู(หน้า)
 4. การปล่อยตัวชั่วคราวภาษามลายู(หลัง)
 5. การปล่อยตัวชั่วคราวภาษาอังกฤษ(หน้า)
 6. การปล่อยตัวชั่วคราวภาษาอังกฤษ(หลัง)
 7. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM (หน้า)
 8. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM (หลัง)
 9. อัตราประกันผู้ต้องหา/จำเลย (หน้า)
 10. อัตราประกันผู้ต้องหา/จำเลย (หลัง)
 11. การบังคับคดีผู้ประกัน (หน้า)
 12. การบังคับคดีผู้ประกัน (หลัง)
 13. ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชน (หน้า)
 14. ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชน (หลัง)
 15. การยื่นคำร้องจดทะเบียนรับรองบุตร (หน้า)
 16. การยื่นคำร้องจดทะเบียนรับรองบุตร (หลัง)
 17. การดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ (หน้า)
 18. การดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ (หลัง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

  เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2561  นายณรงค์  สมานเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายอัจฉ ณ สุรินทร์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี  วางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.107/61
นัดให้คำปรึกษาแนะนำฯ
เวลา 09:00