ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

53

       เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นายเสกสรร  ชาญวิธะเสนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี   เป็นประธานเปิดโครงการ “โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน”  ณ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา  และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัวฯ, กฎหมายอาญาที่เยาวชนควรรู้ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ” และมีนายทวี  หลีเยาว์ ดะโต๊ะยุติธรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายอิสลามสำหรับชาวมุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้” พร้อมทั้งมีกิจกรรมตอบปัญหาประกอบการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง มีจิตสำนึกที่ดี ไม่กระทำความผิดและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)