หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ขั้นตอนการมาศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว  
ประมวลภาพกิจกรรม 
แบบฟอร์มศาล 
ศาลเยาวชนและครอบครัว  
แผนที่แสดงเส้นทางมาศาล  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดี 
ข่าว  
ผู้ดูแลระบบ 






 

 



ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
สำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมการประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรฯ   16 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 11 )
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี   5 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 8 )
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี   20 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 24 )
การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในศาล   25 ส.ค. 2553 ( อ่าน : 210 )
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัว   25 ส.ค. 2553 ( อ่าน : 228 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ  หลักสูตร การใช้ภาษามลายูในการปฏิบัติราชการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร การใช้ภาษามลายูในการปฏิบัติราชการ
  :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
  :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ บรรยายให้ความรู้แก่สามเณร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ บรรยายให้ความรู้แก่สามเณร
  :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
  :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม “133 ปีวันศาลยุติธรรม”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม “133 ปีวันศาลยุติธรรม”
  :: วันที่ 24 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)