หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ขั้นตอนการมาศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว  
ประมวลภาพกิจกรรม 
แบบฟอร์มศาล 
ศาลเยาวชนและครอบครัว  
แผนที่แสดงเส้นทางมาศาล  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดี 
ข่าว  
ผู้ดูแลระบบ 

 


 

ประจำเดือน มีนาคม 2558

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

 

 

3

 

5

6

 

 

 

10

 

12

13

 

 

16

17

18

19

20

 

 

23

24

 

 

27

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
สำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมการประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรฯ   16 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 7 )
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี   5 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 5 )
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี   20 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 21 )
การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในศาล   25 ส.ค. 2553 ( อ่าน : 209 )
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัว   25 ส.ค. 2553 ( อ่าน : 225 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


เลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะผู้พิพากษา
เลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะผู้พิพากษา
  :: วันที่ 26 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการจิตวิทยาการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการจิตวิทยาการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
  :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด  “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
  :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน  “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2558”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2558”
  :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกับที่ปรึกษากฎหมาย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกับที่ปรึกษากฎหมาย
  :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เยี่ยมเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เยี่ยมเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี
  :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)