ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
คู่มือ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 1. การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว(หน้า)
 2. การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว(หลัง)
 3. การปล่อยตัวชั่วคราวภาษามลายู(หน้า)
 4. การปล่อยตัวชั่วคราวภาษามลายู(หลัง)
 5. การปล่อยตัวชั่วคราวภาษาอังกฤษ(หน้า)
 6. การปล่อยตัวชั่วคราวภาษาอังกฤษ(หลัง)
 7. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM (หน้า)
 8. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM (หลัง)
 9. อัตราประกันผู้ต้องหา/จำเลย (หน้า)
 10. อัตราประกันผู้ต้องหา/จำเลย (หลัง)
 11. การบังคับคดีผู้ประกัน (หน้า)
 12. การบังคับคดีผู้ประกัน (หลัง)
 13. ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชน (หน้า)
 14. ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชน (หลัง)
 15. การยื่นคำร้องจดทะเบียนรับรองบุตร (หน้า)
 16. การยื่นคำร้องจดทะเบียนรับรองบุตร (หลัง)
 17. การดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ (หน้า)
 18. การดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ (หลัง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

10

เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2561  นายณรงค์  สมานเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายเพิ่มพร  ดำรงเกียรติ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมพิธีและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร และพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เพื่อบำเพ็ญกุศลและรำลึกถึงวีรชน ผู้กล้าหาญที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องอธิปไตยของชาติในอดีตที่ผ่านมา ณ บริเวณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
อ.109/61
รับคำปรึกษาพ.สมทบ
เวลา 09:00
อ.86/61
นัดฟังผลการปฏิบัติมาตรการ
เวลา 09:00
อ.88/61
นัดฟังผลการปฏิบัติมาตรการ
เวลา 09:00
อ.89/61
นัดฟังผลการปฏิบัติมาตรการ
เวลา 09:00